Opstalovereenkomst

Wat houdt opstalrecht in? Het opstalrecht is neergelegd in artikel 101 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en is daar gedefinieerd als ‘een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen’. Het opstalrecht wordt momenteel veelvuldig toegepast bij het plaatsen van zonnepanelen op grond van anderen. Het opstalrecht kan een zelfstandig recht zijn maar kan ook afhankelijk zijn van een ander zakelijk recht. Het zelfstandige of afhankelijke karakter is onder andere van belang om een recht van hypotheek op het opstalrecht te kunnen vestigen.

Waarom zou u een opstalovereenkomst sluiten?

In Nederland kennen we het zogenoemde recht van natrekking. Indien u niet goed oplet, zou het zomaar kunnen zijn dat eventueel door u aangebrachte zaken ten aanzien van het onroerende goed natrekken, waardoor u het eigendom verliest. Dit is vanzelfsprekend veelal niet de bedoeling en met een goede opstalovereenkomst kan dit voorkomen worden. Zorgt u er daarom voor dat de overeenkomst juridisch correct wordt opgesteld, dit kan u (uiteindelijk) veel kosten, tijd en energie besparen. 

Let hierbij nog wel nadrukkelijk op het feit dat een opstalovereenkomst in Nederland wel moet worden geregistreerd bij het kadaster in de vorm van een notariële akte!

Waar moet u rekening mee houden?

Bij het opstellen van, en het onderhandelen over, een opstalovereenkomst dient u met specifieke zaken rekening te houden. Het is onder andere van belang dat er wordt vastgelegd op welk onroerende goed het recht van opstal nu precies gevestigd wordt en voor welk doel u het recht van opstal mag gebruiken. U zult ook bepaalde vrijwaringen moeten geven voor de eigenaar van het onroerende goed waar het recht van opstal op wordt gevestigd. Voornoemde zaken zijn een greep uit wat speelt bij dergelijke overeenkomsten maar zijn zeker niet alles dat u dient af te spreken met de betreffende eigenaar. Ondanks dat wij met onze eigen modellen voor dergelijke overeenkomsten werken, is het opstellen toch veelal maatwerk omdat het per specifieke situatie erg verschillend is wat er zoal van belang is.

Neem contact met ons op:

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en/of uitonderhandelen van een opstalovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist opstalovereenkomst

Elke opstalovereenkomst vergt maatwerk, wij kunnen u hier bij helpen!
Innovation / Growth / Commitment

Jurist opstalovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!