Merkregistratie

Wat is een merkregistratie? De naam of het logo waaronder producten en/of diensten op de markt worden gebracht is veelal kenmerkend voor het product. Wanneer u deze naam en/of het logo inschrijft in het merkenregister krijgt u een merkrecht. Dit merkrecht zorg ervoor dat u het alleenrecht krijgt op het gebruik van het merk, in een bepaald werkveld. Dit is een goede manier om te voorkomen dat uw concurrenten gelijkende producten onder een gelijke naam en of logo gaan aanbieden. Een merkregistratie dient aan een aantal eisen te voldoen. Op deze pagina leest u daar meer over.

Onderscheidenheid

Uw merk komt enkel voor registratie in aanmerking indien het merk onderscheidend is. Het gaat hierbij om de totaalindruk van woord- en (eventueel) beeldelementen die uw merk bij het publiek achterlaat. Als de kans bestaat dat een consument uw merk opvat als een (te) algemene beschrijving van de producten en/of diensten, is de handelsnaam niet onderscheidend en juridisch gezien geen merk. 

Wat zijn de gevolgen van uw merkregistratie?

Door het registreren van uw merk verkrijgt u een alleenrecht (monopolie) op het gebruik van de handelsnaam voor bepaalde producten en diensten. Dit betekent dat u als merkhouder bezwaar kan maken tegen het gebruik van een merk dat (nagenoeg) gelijkend is aan uw merk. Zij zullen dit gebruik dan moeten staken en in sommige gevallen een schadevergoeding aan u verschuldigd zijn.

Waar kunt u uw merk registreren?

Het monopolie dat u verkrijgt door het registreren van uw merk kunt u slechts in het registratiegebied laten gelden. Waar u uw merk registreert is afhankelijk van uw eigen wensen en van de gebieden waarin u met uw onderneming actief bent. De mogelijkheden zijn als volgt: 

  1. Registratie op nationaal niveau: als u monopolie op uw merk wenst te verkrijgen binnen een specifiek land dient u deze merkregistratie aan te vragen bij het officiële merkenbureau van dat land. Let op: het is niet mogelijk om binnen een van de landen van de Benelux een nationaal merk te registreren. Dit is vastgelegd in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.

  2. Registratie binnen de Benelux: als u monopolie op uw merk wenst te verkrijgen binnen (een van de landen van) de Benelux dient u uw merk te registreren in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Let op: Het is niet mogelijk om binnen een van de landen van de Benelux een nationaal merk te registreren. Dit is vastgelegd in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.

  3. Registratie binnen de EU: als u monopolie op uw merk wenst te verkrijgen binnen alle lidstaten van de EU dient u een zogeheten Uniemerk te registreren. Dit Uniemerk kan worden aangevraagd bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het registreren van een Uniemerk is erg lastig omdat het merk in alle lidstaten moet voldoen aan de wettelijke registratievoorwaarden. Wij raden u dan ook zeker aan om hierbij een jurist te betrekken.

  4. Wereldwijde merkregistratie: U kunt uw merk natuurlijk ook registreren in landen buiten de Benelux. Hiervoor is het allereerst van belang om te onderzoeken of dat het land waarin u uw merk wenst te registreren is aangesloten bij het zogeheten Madrid Systeem. Als dit het geval is kunt u via het BOIP een internationale aanvraag indienen. Wanneer het beoogde land niet is aangesloten bij het Madrid Systeem dient u de merkregistratie in te dienen bij de verantwoordelijke instantie van dat land. Dit is veelal een kostbare en ingewikkelde klus waarbij het wederom zeer verstandig is een jurist in te schakelen.

Hulp nodig met uw merkregistratie?

Wilt u ondersteuning bij het registreren van uw merk? Of bent u van mening dat er inbreuk wordt gemaakt op uw merkenrecht? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist merkregistratie

Het registreren van uw merk voorkomt vervelende situaties en verwarring bij consumenten. Wij adviseren u hier graag bij.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist merkregistratie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!