Geheimhoudingsovereenkomst

Als (innovatieve) ondernemer is het van groot belang vertrouwelijke informatie te beschermen en te zorgen dat (toekomstige) zakenpartners, eventuele investeerders en werknemers deze vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het overeenkomen van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA of non-disclosure agreement) biedt dan uitkomst. Op deze pagina treft u een omschrijving aan van de belangrijkste elementen van een NDA, maar het opstellen een geheimhoudingsovereenkomst is en blijft maatwerk.

Wanneer sluit u een geheimhoudingsovereenkomst

U sluit een geheimhoudingsovereenkomst wanner u vertrouwelijke informatie uitwisselt met een ander bedrijf of een ander persoon bijvoorbeeld een leverancier of medewerker. Daarnaast kan een NDA ook als doel hebben om de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie te benadrukken.

Wat voor informatie beschermt u met een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsovereenkomst kunt u gebruiken voor bijna elk type informatie. De informatie kan bijvoorbeeld commercieel waardevol zijn, zoals informatie die wordt uitgewisseld tijdens onderhandelingen over bijvoorbeeld een nieuwe uitvinding of de aankoop van een ander bedrijf. Ook bij het delen van informatie over intellectueel eigendom kan een NDA worden gebruikt. Het is van belang om bij het opmaken van een geheimhoudingsverklaring in het achterhoofd te houden dat niet alle informatie daarin mag worden aangemerkt als vertrouwelijk. Er moet een uitzondering gemaakt worden voor informatie waarvan de ander kan bewijzen dat deze al bekend was bij hem of haar, voor informatie die algemeen bekend is en voor informatie die na het sluiten van de geheimhoudingsovereenkomst algemeen bekend wordt.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

In een non-disclosure agreement regelt u een aantal belangrijke zaken. Het belangrijkste element van de geheimhoudingsverklaring is het afbakenen van de informatie. Door de informatie af te bakenen bepaalt u de strekking van de NDA. U zult dus goed moeten nadenken over de vraag ‘Welke bedrijfsinformatie is van zodanig belang dat het bescherming vergt?’. Door beantwoording van deze vraag geeft u een invulling aan zowel de inhoud als de omvang van het geheimhoudingscontract. Wat ook altijd in een NDA staat opgenomen is het doel van het delen van de informatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn de werkgever-werknemer relatie of het feit dat u een rondleiding door uw onderneming organiseert. Daarbij is het noodzakelijk om bepaalde informatie te delen. Vervolgens zult u in de geheimhoudingsovereenkomst opnemen hoelang de geheimhoudingsplicht geldt. Een belangrijk element hierbij is om op te merken dat de geheimhoudingsplicht veelal langer zou gelden dan de geheimhoudingsverklaring zelf. Als laatste zijn er nog drie belangrijke elementen waaraan in de NDA aandacht besteed zal worden namelijk de gevolgen van het delen van de informatie en de boetes. Als u geen gevolgen of boetes verbindt aan het schenden van de geheimhoudingsverklaring is er voor degene aan wie de geheimhoudingsverklaring wordt opgelegd geen reden om zich aan hetgeen u aan hem of haar heeft opgelegd te houden. Vandaar dat u altijd gevolgen zult moeten verbinden aan het niet nakomen van de geheimhoudingsplicht. Daarnaast is het van belang dat u in het geval van een buitenlandse wederpartij bij een geheimhoudingsovereenkomst het juiste toepasselijk recht en vorm van geschillenbeslechting (rechts- en forumkeuze) kiest. Zo is bijvoorbeeld een vonnis van een Nederlandse rechter over een geschil bij een geheimhoudingsovereenkomst in sommige landen niet of moeilijk ten uitvoer te leggen en gelden er in bepaalde landen vormvereisten voor een NDA.

Hulp nodig met een geheimhoudingsovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over of inbreuk op een uw geheimhoudingsovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij kunnen ook bestaande geheimhoudingsovereenkomsten controleren om te bezien of dat uw intellectuele eigendommen goed beschermd worden.Specialist geheimhoudingsovereenkomst

Een goede geheimhoudingsverklaring is van groot belang voor ondernemingen in een innovatieve sector.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist geheimhoudingsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!