Term sheet

Een termsheet is een, veelal kort, document van grote waarde. Op de termsheet wordt weergegeven wat de belangrijkste voorwaarden voor een toekomstige investering zijn. Een termsheet vormt een startpunt voor onderhandelingen tussen (startup) ondernemingen en investeerders. De termsheet is het begin van de investeringsronde.

Wat treft u aan op een termsheet?

Op de termsheet staan afspraken met betrekking tot de toekomstige investeringsronde. Allereerst geeft een termsheet weer wat de omvang van de investering is, hoeveel aandelen daarbij horen en wat voor soort aandelen het betreft. Daarnaast komen natuurlijk het doel van de investering en de uiterlijke sluitingsdatum van de investering aan bod. Een ander belangrijk punt is de waardering van het bedrijf en de mogelijkheid voor de investeerders om dit te controleren door middel van een due dillegence onderzoek. Wat ook op de termsheet kan worden opgenomen zijn bepalingen die de verwatering van aandelen tegengaan.

Wordt u door een termsheet gebonden?

Een termsheet vormt in zijn geheel geen juridisch bindend document. Uitzonderingen zijn bepaalde bepalingen in de termsheet zoals geheimhouding en exclusiviteit. 

Hulp nodig met een Termsheet?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere termsheet overeenkomst dan wel bij geschillen over of beëindiging van een joint venture overeenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist term sheet

Een termsheet is een belangrijk document voor startende ondernemingen en hun potentiële investeerders. Het is van groot belang dat de termsheet duidelijkheid verschaft aan beide partijen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist term sheet

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!