Stageovereenkomst

Alle praktische zaken aangaande de stageplek worden in een stageovereenkomst opgenomen. In de stageovereenkomst wordt vastgelegd wat er van de stagiair verwacht wordt en wat de stagiair van het stagebedrijf kan verwachten. Verder zal bijv. de start- en einddatum van de stage, de eventuele hoogte van de stagevergoeding en de omvang van het aantal uur per week worden vastgelegd. Voor innovatieve organisaties is het daarnaast in het bijzonder van belang om duidelijke afspraken te maken over geheimhouding van vertrouwelijke informatie en de overdracht van eventuele intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens de stageperiode.

Wettelijke regeling Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst is geen bijzondere overeenkomst in de zin van boek 7 BW en boek 7A BW. In tegenstelling tot bijzondere overeenkomsten als een overeenkomst van opdracht, een agentuurovereenkomst, een arbeidsovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een huurovereenkomst etc., is er geen wettelijke regeling van toepassing op een stageovereenkomst.

Stageovereenkomst of Arbeidsovereenkomst?

Een stageovereenkomst is wettelijk gezien geen arbeidsovereenkomst. Bij een stage wordt er namelijk geen ‘arbeid’ verricht in het kader van een dienstverband. Als gevolg hiervan zijn de wettelijke bepalingen van het ontslagrecht niet van toepassing op een stagiair. Toch lijkt een stageovereenkomst vaak wel op een arbeidsovereenkomst, omdat het dezelfde elementen bevat. Om te voorkomen dat een stageovereenkomst alsnog als een arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, dient een stageovereenkomst zorgvuldig te worden opgesteld en dient de inhoud in overeenstemming te zijn met de praktijk. Aandachtspunten daarbij zijn dat uit de stageovereenkomst duidelijk moet blijken dat de door de stagiair te verrichten werkzaamheden gericht zijn op het uitbreiden van zijn kennis en ervaring en dat de stageovereenkomst in duur niet te lang mag zijn. Verder mag de stageverhouding in verhouding niet te hoog zijn. Ook andere aspecten kunnen van belang zijn.

Neem contact met ons op

Bij Legal Q werken we anders dan traditionele advocaten en juristen. Wij adviseren u met praktische oplossingen en begrijpen commerciële verhoudingen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen of laten beoordelen van een stageovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Onze juristen zijn u graag van dienst.Specialist stageovereenkomst

Voor innovatieve organisaties is het van belang om met een stagiair duidelijke afspraken vast te leggen over intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist stageovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!