Distributieovereenkomst

Wat is een distributieovereenkomst? Een overeenkomst welke gesloten wordt tussen een leverancier en een partij die deze producten inkoopt en vervolgens weer doorverkoopt wordt een distributieovereenkomst genoemd. De letterlijke betekenis van distributie luidt: uitdeling. In feite is uitdelen ook precies wat een distributeur doet. Een distributeur zorgt ervoor dat producten verspreid worden over (een deel van) de markt. De distributeur doet dit voor eigen rekening en risico.De distributeur is in feite een schakel tussen de fabrikant en de partijen die de producten daadwerkelijk op de markt brengen.

Wanneer kunt u een distributieovereenkomst sluiten?

U sluit een distributieovereenkomst op het moment dat u uw producten over een ((groter) deel van) de markt wenst te verspreiden. Het distribueren van goederen door een distributeur helpt u bij het verbreden van uw netwerk, bijvoorbeeld als u actief bent in Nederland en besluit dat u voortaan de producten ook verder in Europa wenst te verkopen. U kunt dan een distributeur zoeken welke bekend is met de markt in het gewenste verkoopgebied. Als deze distributeur de producten van u koopt dan zal hij ze later voor eigen rekening en risico verder doorverkopen. Dit scheelt u ook weer transportkosten en bovendien heeft u de producten niet langer meer in uw eigen voorraad waardoor uw ondernemingsrisico wordt verkleind.

Waarom sluit u een distributieovereenkomst?

De distributieovereenkomst is niet wettelijk geregeld, dit maakt dat u zelf invulling kunt geven aan uw distributierelatie. Toch is het ondernemers aan te raden om wel een distributieovereenkomst op te laten stellen, vooral omdat er geen wettelijke basis is. In de distributieovereenkomst wordt bijvoorbeeld bepaald welke producten worden geleverd en onder welke voorwaarden dat deze levering plaatsvindt. Ook prijs- en betalingsafspraken worden vastgelegd in de distributieovereenkomst.  Het komt nogal eens voor dat leveranciers vaste verkoopprijzen of minimumprijzen op proberen te leggen aan hun distributeurs, dit is gezien het Nederlandse mededingingsrecht niet toegestaan. Als leverancier zijnde mag u echter wel een maximumverkoopprijs opleggen aan uw distributeur. Voornoemde en vele andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud, overmacht, reclamevoering kunnen in een distributieovereenkomst worden geregeld.

Kortgezegd kan een leverancier zijn distributierelatie naar eigen wens inrichten.  Echter dient daarbij wel rekening gehouden te worden met een aantal regels waar contractueel niet van afgeweken kan of mag worden. Bovendien is het fijn als u zeker weet dat u ergens op terug kunt vallen mochten er onverhoopt problemen ontstaan uit de distributierelatie.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere distributieovereenkomst of bij geschillen over of beëindiging van een distributieovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist distributieovereenkomst

Distributie kan bijdragen aan het vergroten van het bereik van een onderneming.

Nieuws

Innovation / Growth / Commitment

Jurist distributieovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!