Personeelshandboek

In een personeelshandboek staan de arbeidsvoorwaarden en de interne regels en richtlijnen die niet in een individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, maar die wel op alle medewerkers binnen een organisatie van toepassing zijn. In een individuele arbeidsovereenkomst kan eventueel expliciet worden afgeweken van het personeelshandboek. Een personeelshandboek kan zeer nuttig zijn om voor de organisatie en de medewerkers meer duidelijkheid en structuur te scheppen.

Inhoud en doel van het personeelshandboek

Door het hanteren van een personeelshandboek krijgen medewerkers duidelijheid over de algemene arbeidsvoorwaarden en de 'huisregels' van een organisatie. Ieder personeelshandboek is maatwerk. Het moet passen bij de specifieke organisatie, de medewerkers en het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Over het algemeen komen in een personeelshandboek de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het bedrijfsprofiel van de organisatie;
 • Procedure rondom het wijzigen van personeelsgegevens;
 • Gedragregels voor alle medewerkers (denk aan: ongewenst gedrag, (sexuele)intimidatie etc.);
 • Kledingbeleid;
 • Ziekteverzuimbeleid;
 • Volgen van een studie/cursus;
 • Aannemen van geschenken;
 • Sanctiebeleid;
 • Overwerkregeling, vakantie en verlof;
 • Alcohol- drugsbeleid;
 • Procedure voor aanpassing van de arbeidsduur; en
 • Jubilieumregeling.

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk dat het personeelshandboek ook daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin een verwijzing wordt gemaakt naar het personeelshandboek. Zorg er in dat geval wel voor dat de formulering van de clausule juist is.

Wijzigingen (eenzijdig wijzigingsbeding)

Om mee te kunnen bewegen met gewijzigde omstandigheden, is het voor een werkgever van belang dat het personeelshandboek gewijzigd kan worden. Om ervoor te zorgen dat de werknemer ook gebonden is aan een gewijzigde versie, dient er een zogenoemd 'eenzijdig wijzigingsbeding' opgenomen te worden. Wanneer een werkgever arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, dan mag dat alleen als het belang om de wijziging door te voeren zwaarder weegt dan het individuele belang van de werknemer. Wij raden u aan bij een eenzijdige wijziging altijd een gespecialiseerde jurist te raadplegen.

Neem contact met ons op

Bij Legal Q werken we anders dan traditionele advocaten en juristen. We adviseren u met praktische oplossingen en begrijpen commerciële verhoudingen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een personeelshandboek? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist personeelshandboek

Een personeelshandboek kan zeer nuttig zijn om voor de organisatie en de medewerkers meer duidelijkheid en structuur te scheppen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist personeelshandboek

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!