Werknemersparticipatieplan

Wat is werknemersparticipatie? Elke onderneming heeft als uitdaging de beste en slimste medewerkers aan zich te binden. Om talent aan uw onderneming te kunnen binden zult u soms meer dan een salaris moeten bieden. Het kan ook voorkomen dat u op dit moment niet voldoende financiële middelen heeft om uw personeel aan u te binden. Werknemersparticipatie is dan de oplossing.

Aandelen uitgeven en zeggenschap behouden

Om uw medewerkers aan u te binden kan het interessant zijn om uw medewerkers te belonen door hen te laten participeren in uw onderneming. U kunt hen op verschillende manieren betrekken in uw onderneming, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen of certificaten van aandelen. Het uitgevenvan aandelen neemt met zich mee dat werknemers naast winstrechten ook stemrechten krijgen, dit is niet altijd wenselijk. Een oplossing voor deze situatie is om certificaten van aandelen uit te geven. 

Certificering van aandelen

Om over te gaan tot het certificeren van aandelen dient er allereerst een administratiekantoor (STAK) opgericht te worden. Vervolgens worden een aantal aandelen uit de onderneming overgedragen, of uitgegeven aan deze STAK. Daarvoor is een notariële akte vereist.

Aan deze STAK wordt een aantal spelregels opgelegd over hoe om te gaan met de verkregen aandelen. Deze regels worden neergelegd in de Administratievoorwaarden. De STAK wordt door deze Administratievoorwaarden verplicht om certificaten voor de ontvangen aandelen uit te geven, en zelf de aandelen (inclusief het stemrecht daarop) onder zich te houden. Door te werken met een STAK worden feitelijk de zeggenschaps- en winstrechten op de aandelen gesplitst. De certificaten worden vervolgens uitgereikt aan de werknemers (of andere certificaathouders). De STAK gaat vervolgens dus de stemrechten uitoefenen op de aandelen. Wil je zelf dus de touwtjes in handen houden dan is het van belang dat je zelf in het bestuur zit van de STAK. 

Share Appreciation Rights

Share Appreciaton Rights worden aan werknemers toegekend in een SAR Plan. Het houdt in dat de werknemer een vorderingsrecht krijgt op de onderneming. De hoogte van het vorderingsrecht staat in verhouding tot de waardeontwikkeling van de aandelen zoals uitgegeven door de onderneming. Het kan voorkomen dat de werknemer verplicht wordt de aandelen terug over te dragen aan de onderneming in het geval dat zich een 'Bad Leaver' situatie voordoet. Hierdoor komt zijn vordering op de onderneming te vervallen. Een 'Bad Leaver' is bijvoorbeeld de werknemer die zijn verplichtingen Meer informatie over het SAR plan vindt u op onze dienstenpagina: SAR Plan. 

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij enige vorm van werknemersparticipatie? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist werknemersparticipatieplan

Werknemersparticipatie komt steeds vaker voor omdat ondernemingen goed personeel aan zich willen binden.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist werknemersparticipatieplan

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!