Joint venture

Wat houdt een joint venture in? Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere ondernemingen. Deze samenwerking kan plaatsvinden in verschillende vormen. In de joint venture overeenkomst legt u vast hoe de samenwerking daadwerkelijk wordt vormgegeven.

Wanneer kunt u een Joint Venture Overeenkomst sluiten?

Indien u nieuwe producten wenst te ontwikkelen, meer kennis wenst vergaren, een groter gebied wil aandoen met uw onderneming, schaalvoordelen wenst te bereiken of een andere reden heeft om met een partij samen te werken dan kunt u overwegen een joint venture overeenkomst aan te gaan met een andere partij.  U kunt natuurlijk ook benaderd worden door een onderneming die haar activiteiten wil uitbreiden door met u samen te werken. In beide gevallen kunt u kiezen voor een joint venture en een joint venture overeenkomst aangaan. In de joint venture overeenkomst worden de belangrijkste punten waarop de samenwerking berust geregeld. 

Waarom moet u een Joint Venture Overeenkomst sluiten?

Een joint venture is zoals gezegd een samenwerking tussen twee verschillende ondernemingen. Veelal gaan de partijen samenwerken omdat zij wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat de ene partij de kennis levert en de andere partij de kunde. Hierover moeten wel strenge afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld wie uiteindelijk de kennis die gedeeld wordt (ook wel knowhow genoemd) bezit of hoe de winsten verdeeld worden. Verder is het ook van groot belang om vast te leggen wat de wederzijdse verwachtingen in het kader van de samenwerking zijn. Door het vastleggen van wederzijdse verwachtingen vast te leggen weten partijen van elkaar waar dat aan voldaan moet worden bovendien kan er bij niet nakoming van de verwachtingen worden opgetreden. Omdat er in de Nederlandse wet geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de joint venture overeenkomst is er geen vangnet wanneer partijen zelf niets regelen. Bovendien ga je onder een joint venture een samenwerking aan waardoor u de touwtjes niet volledig meer in uw handen heeft. Het is daarom belangrijk om ergens op terug te kunnen vallen op het moment dat er conflicten ontstaan. Vandaar dat het altijd verstandig is om een jurist te betrekken wanneer u besluit een joint venture op te starten.

Joint Venture onderbrengen in een kapitaalvennootschap

Indien de gezamenlijke onderneming wordt ondergebracht in een kapitaalvennootschap (besloten of naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wordt de joint venture overeenkomst vormgegeven in een aandeelhoudersovereenkomst, en in de statuten van de op te richten vennootschap. Indien de aandeelhouders van de op te richten onderneming het niet eens worden over een geschil kan er een deadlock situatie ontstaan. Hierbij zal een besluit niet genomen kunnen worden omdat de stemming leidt tot een 50/50 verhouden. Om deadlocks te voorkomen is het van groot belang om in de joint venture overeenkomst te regelen hoe deadlock situaties worden opgelost, het oplossen van deadlock situaties kan door gebruik making van zogeheten escalatieregelingen. 

Neem contact met ons op

De juristen van Legal Q komen met praktische oplossingen en hebben gevoel voor commerciële verhoudingen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van uw joint venture overeenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist joint venture

Het is altijd goed om voorafgaand aan een samenwerking duidelijke afspraken te maken voor de toekomst.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist joint venture

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!