Dienstverleningsovereenkomst

Wat is een dienstverleningsovereenkomst? Een dienstverleningsovereenkomst houdt een overeenkomst in waarin wordt vastgelegd dat een bedrijf (de dienstverlener), die zich ertoe verbindt een dienst te verlenen aan de contractspartij. In de overeenkomst tot het verlenen van een dienst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de dienst in kwestie wordt aangeboden aan de klant. De dienstverlener ontvangt een vergoeding voor het verlenen van zijn dienst. De dienst dient te voldoen aan de bepalingen als opgenomen in de overeenkomst.

Inhoud van de dienstverleningsovereenkomst

In de dienstverleningsovereenkomst wordt onder andere opgenomen een omschrijving van de bij de overeenkomst betrokken partijen, een beschrijving van relevante administratieve aspecten, een beschrijving van de te leveren diensten, afspraken omtrent de levering van de diensten, afspraken omtrent intellectuele eigendomsrechten, commerciële garantiebepalingen, de responsetijd en probleemherstel. Op basis van de dienstverleningsovereenkomst wordt duidelijk welke dienst, van welk kwaliteitsniveau er op welk moment, tegen welke prijs verleend wordt. De hoogte van de kosten die verbonden zijn aan de dienst worden vastgelegd, hetgeen afhangt van het soort diensten en de invulling daarvan.

Kwaliteitsvoorwaarden

In de dienstverleningsovereenkomst worden tevens de kwaliteitsvoorwaarden ten aanzien van de te leveren diensten opgenomen. Afnemer is middels het contract op de hoogte van de invulling van de kosten van de diensten. De afnemer kan op basis van de overeenkomst de dienstverlener aanspreken op het moment dat hij niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet. Aangezien de kwaliteitsvoorwaarden vooraf zijn vastgelegd, valt dit eenvoudig te controleren.

Hulp nodig bij een dienstverleningsovereenkomst?

Gaat u een dienst verlenen aan een andere partij? Of gaat u juist een partij inhuren die aan u diensten gaat verlenen? Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een werkbare dienstverleningsovereenkomst. Bovendien kunnen wij een bestaande dienstverleningsovereenkomst beoordelen op risico´s of ondersteuning bieden bij geschillen omtrent een bestaande dienstverleningsovereenkomst. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist dienstverleningsovereenkomst


Innovation / Growth / Commitment

Jurist dienstverleningsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!