Investeringsronde

Wat is een investeringsronde? De investeringsronde, ook wel: kapitaalronde, financieringsronde of geldronde genoemd is een van de te doorlopen stappen die een kapitaalvennootschap (veelal een start up of scale up) doorloopt bij het aantrekken van (werk)kapitaal. U opent een investeringsronde op het moment dat uw onderneming kapitaal nodig heeft om verder te ontwikkelen. Het is van belang om altijd de realiseren dat investeerders in ruil voor de kapitaalverschaffing zeggenschap wensen te verkrijgen. Indien u geen zeggenschap wenst te verliezen is een investering wellicht niet de juiste manier voor u om financiering aan te trekken.

Welke fases komt u tegen bij de investeringsronde?

Elke investeringsronde past bij een bepaald ontwikkelingsstadium van het bedrijf. Een typische ontwikkeling voor bedrijven die binnen relatief korte tijd succesvol worden, is dat ze als startend bedrijf financiering aantrokken bij personen in de directe omgeving, en vervolgens een financieringsronde afsluiten met de eerste professionele investeerders (vaak: angel investors), vervolgens een ronde met grootschalige, strategische investeerders of investeringsfondsen en uiteindelijk nog een of twee financieringsronden voordat de onderneming het stadium heeft bereikt dat zij kan bestaan van haar eigen gegenereerde winst.

Financieringsronde: voorwaarden bestaande investeerders

Bij elke financieringsronde moet zowel met de nieuwe als de oude investeerders over de investeringsvoorwaarden worden gesproken. In vrijwel alle aandeelhoudersovereenkomsten is opgenomen dat de bestaande investeerders over een nieuwe financieringsronde mogen meebeslissen.

Financieringsronde: gevaar van verwatering (dilution)

Bij een financieringsronde komt het regelmatig voor dat de bestaande aandeelhouders opnieuw in het bedrijf investeren om te voorkomen dat hun belang verwatert. Bij een venture capital financiering worden daartoe in de participatie-overeenkomst speciale clausules opgenomen (anti- dilution bepalingen).

Financieringsronde: voor elk stadium van ontwikkeling

Een voordeel van het organiseren van verschillende financieringsronden is dat bij elke ronde een nieuw type investeerder aan boord komt. Elk type investeerder brengt nieuwe toegevoegde waarde mee. In het eerste stadium gaat het veelal om bekenden van de oprichters van wie vaak de enige bijdrage bestaat uit geld. De investeerders die bij de volgende ronde mee gaan doen, nemen vaak ondernemerskwaliteiten mee. Bij de volgende financieringsronde is het vaak de beurt aan investeerders die op financiële ratio's sturen.

Hulp nodig bij een investeringsronde?

Bij Legal Q werken we anders dan traditionele advocaten en juristen. We adviseren u met praktische oplossingen en begrijpen commerciële verhoudingen. Wilt u ondersteuning bij het aantrekken van een investering? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist investeringsronde

Een investering is vaak nodig om goede ideeën daadwerkelijk vorm te geven, ik vind het een eer om ondernemers daarbij te mogen helpen.

Nieuws

Innovation / Growth / Commitment

Jurist investeringsronde

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!