Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een organisatie verplicht zijn om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een verwerking van persoonsgegevens in kaart te brengen, om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Als de DPIA aantoont dat de privacyrisico's hoog zijn, kunt u maatregelen nemen om de risico's te beperken.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een organisatie verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit is het geval als de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Als een DPIA verplicht is, dan mag de verwerking van persoonsgegevens pas plaatsvinden na uitvoering van de DPIA. Het uitvoeren van een DPIA is in ieder geval verplicht wanneer een organisatie:

  • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profilering;
  • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
  • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

Aan de hand van diverse criteria die door de Europese privacytoezichthouders zijn opgsteld, kan het risico concreet worden bepaald.  

DPIA uitvoeren?

Bent u benieuwd of dat uw organisatie verplicht is om een DPIA te voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten of wanneer u andere vragen heeft in het kader van de AVGSpecialist data protection impact assessment (dpia)

Laat een specialist beoordelen of dat u verplicht bent een DPIA uit te voeren om boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens te voorkomen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist data protection impact assessment (dpia)

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!