Raamovereenkomst

Wat is een raamovereenkomst? Een raamovereenkomst (ook wel: framework agreement of mantelovereenkomst) is een overeenkomst waarin bepalingen staan opgenomen welke in de toekomst zullen gaan gelden. Het regelt de hoofdzaken van bijvoorbeeld een toekomstige verkoop.

Wanneer sluit u een raamovereenkomst?

U sluit een raamovereenkomst op het moment dat u weet dat u in de toekomst veel gaat samenwerken met één bepaalde partij. Bijvoorbeeld een vaste leverancier voor uw producten. In de raamovereenkomsten worden dan leidende afspraken opgenomen welke gelden wanneer u een bestelling plaatst bij de leverancier. In de uiteindelijke bestelling kan eventueel worden afgeweken van hetgeen in de raamovereenkomst is bepaald.

Is een raamovereenkomst vrijblijvend?

Een raamovereenkomst kan vrijblijvend zijn maar dit is niet altijd het geval. Een raamovereenkomst is vrijblijvend indien daarin opgenomen staat dat er geen afnameverplichting is. Soms hebben partijen baat bij meer zekerheid, bijvoorbeeld wanneer zij hun productie vooruit moeten plannen. In dat geval kan in de raamovereenkomst worden opgenomen dat er een aantal producten moeten worden afgenomen binnen een bepaalde periode. Dit wordt ook wel de minimale afnameverplichting genoemd. Indien de afnemer vervolgens niet voldoet aan zijn minimale afnameverplichting kan dit gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het vervallen van een overeengekomen korting. Deze zaken worden geregeld in de raamovereenkomst.

Wat staat er in de raamovereenkomst?

Onder de raamovereenkomst worden verschillende opdrachten (of bestellingen) uitgevaardigd. In de raamovereenkomst staat onder meer opgenomen op elke wijze deze opdracht (of bestelling) geplaatst moet worden en binnen welke termijn de opdracht al dan niet aanvaard moet worden. Ook staan de verplichtingen bij het uitvoeren van een bepaalde opdracht opgenomen in de raamovereenkomst. Bijvoorbeeld hoe de levering van de producten plaatsvindt, op welke wijze deze worden verpakt en of dat er voor de afnemer een mogelijkheid is om het product na inspectie/controle terug te zenden indien het niet aan bepaalde specificaties voldoet.

Een ander belangrijk element is de vergoeding welke gepaard gaat met het uitvoeren van de opdrachten/het leveren van de producten. Dit kan een vergoeding per product zijn of een vergoeding per uur. Dit laatste is vooral het geval wanneer er diensten worden uitgevoerd of personen worden ingehuurd in het kader van de opdracht. Natuurlijk moet er ook worden overeengekomen op welke wijze deze vergoeding wordt betaald, dus ook dit is terug te vinden in de raamwerkovereenkomst.

Verder zijn er nog de meer algemene bepalingen welke zeker niet onbelangrijk zijn te regelen bij het aangaan van de raamwerkovereenkomst, denk daarbij aan de bescherming van vertrouwelijke informatie, regelingen omtrent aansprakelijkheid, de mogelijkheid tot het wijzigen van de raamovereenkomst en welke (algemene) voorwaarden van toepassing zijn op de (opdrachten welke worden uitgevoerd onder) de raamovereenkomst, en hoe de raamovereenkomst beëindigd kan worden.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een raamovereenkomst? Of wilt u uw raamovereenkomst laten controleren? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist raamovereenkomst


Innovation / Growth / Commitment

Jurist raamovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!