Algemene Garantie voorwaarden

Verkoopt u producten of levert u diensten of services? Dan kunt u algemene garantievoorwaarden gebruiken. Algemene garantievoorwaarden zijn veelal de kleine lettertjes onderaan een contract. Het hanteren van algemene garantievoorwaarden kan u als ondernemer zijnde veel tijd besparen omdat u uw aan garantie gerelateerde zaken niet telkens opnieuw hoeft vast te leggen. U stelt uw algemene garantievoorwaarden één keer op en kunt ze keer op keer inzetten.

Wat zijn algemene garantie voorwaarden?

Algemene garantievoorwaarden zijn regels die u hanteert binnen uw onderneming en welke u bij elke levering van diensten, producten of services toepast. Binnen de wet zijn er twee vereisten ontwikkeld waaraan een bepaling moet voldoen om aangemerkt te kunnen worden als algemene garantievoorwaarden. Allereerst mag in de algemene garantievoorwaarden niet de belangrijkste informatie over het product, de dienst of de service staan. Denk daarbij aan de prijs, de kleur of de hoeveelheid dit worden ook wel kernbedingen genoemd. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden voor herhaaldelijk gebruik ontwikkeld zijn. Dit laatste wordt ook wel aangemerkt als ‘standaardvoorwaarden’.

Wat staat er in de algemene garantievoorwaarden?

Zoals gezegd mag u in uw garantievoorwaarden geen kernafspraken opnemen. Wat u wel in de algemene garantievoorwaarden mag opnemen is bijvoorbeeld voor hoelang er garantie op een bepaald product of service wordt verleend, hoe deze garantie komt te vervallen en wat de afnemer kan doen om de informatie te laten gelden.

Hoe stelt u de algemene garantievoorwaarden in werking?

Als ondernemer moet u ervoor zorgen dat u op tijd aan de consument meldt dat u algemene garantievoorwaarden gebruikt. Vervolgens moet u er zorg voor dragen dat de consument de algemene garantievoorwaarden ook daadwerkelijk kan raadplegen. Dit kan op verschillende manieren:

  • U geeft de algemene garantievoorwaarden aan de consument vóór of bij de koop/dienstverlening. Bijvoorbeeld door ze aan de overeenkomst te hechten of op te nemen in de offerte.
  • Indien het daadwerkelijk ter beschikking stellen van de algemene garantievoorwaarden niet mogelijk is dan kunt u de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank ter inzage leggen. U moet de consument dan laten weten waar dat hij of zij de voorwaarden kan raadplegen.
  • Als u via internet verkoopt dan moet u de algemene garantievoorwaarden online beschikbaar stellen én mogelijk maken dat de consument de garantievoorwaarden kan opslaan. Is dit niet mogelijk dan moet u de garantievoorwaarden aan de consument toesturen per post of per mail.

U dient de garantievoorwaarden dus ter hand te stellen aan de consument. Of dat de consument de garantievoorwaarden uiteindelijk leest is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Onredelijke algemene garantievoorwaarden

Als u uw algemene garantievoorwaarden niet op de juiste wijze ter hand heeft gesteld of als de garantievoorwaarden als onredelijk kunnen worden bestempeld kunnen de algemene voorwaarden ongeldig worden gemaakt. Dit wordt ook wel ‘het vernietigen van de algemene voorwaarden’ genoemd. U kunt er dan geen rechten meer aan ontlenen. In de wet staan voorbeelden van onredelijke algemene garantievoorwaarden opgenomen. Bij het ontwerpen van algemene voorwaarden zal een jurist hier altijd rekening mee houden.

Voor welke klanten hanteert u algemene garantievoorwaarden?

Het is verstandig om aparte garantievoorwaarden op te stellen voor consumenten en zakelijke klanten. Voor consumenten gelden namelijk andere regels dan voor zakelijke klanten, dit is het gevolg van de consumentenbescherming. Het kan voorkomen dat kleine ondernemers en ZZP’ers dezelfde bescherming genieten als consumenten tegen onredelijke algemene garantievoorwaarden. Dit heet ook wel ‘reflexwerking’.

Kortom, het hanteren van algemene garantievoorwaarden kan u veel kostbare tijd besparen mits u het goed doet. Houd bij het opmaken van de algemene garantievoorwaarden goed in de gaten dat u redelijke voorwaarden hanteert en bied de garantievoorwaarden vervolgens op de juiste wijze aan aan uw klanten.

Neem contact met ons op:

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van uw algemene garantievoorwaarden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.



Specialist algemene garantie voorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden kunnen u veel tijd en geld besparen!
Innovation / Growth / Commitment

Jurist algemene garantie voorwaarden

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!