Arbeidsrecht

Wat houdt het arbeidsrecht in? Arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat de verhoudingen regelt tussen werkgevers en werknemers. Het arbeidsrecht geeft uitgebreide regelingen voor het aannemen tot aan het ontslaan van werknemers.

Arbeidsrecht: bescherming van werknemers

Binnen het arbeidsrecht staat de bescherming van werknemers voorop. Het doel van het arbeidsrecht is om meer evenwicht te creëren tussen werkgever en werknemer. Zonder de regels van het arbeidsrecht, zou een werkgever een aanzienlijke machtspositie hebben tegenover de werknemer. 

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

Het is voor elke werkgever belangrijk enige kennis van het arbeidsrecht te hebben. Hiervoor zijn verschillende redenen. Allereerst: het Imago. Een werkgever die zich aan de regels voortkomend uit het arbeidsrecht houdt, zal een beter imago hebben dan een werkgever die dit niet doet. Wanneer een organisatie een slecht imago heeft, wordt het lastig om goede werknemers te vinden.  Ten tweede: het bespaart een werkgever kosten wanneer hij zich houdt aan het arbeidsrecht. Indien een werkgever zich niet houdt aan het arbeidsrecht kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld en moet er een schadevergoeding betaald worden aan de benadeelde werknemer. Ook kan het zijn dat er een procedure gestart wordt waarvoor werkgever dan vervolgens een advocaat moet inschakelen. Allerlaatst bevordert het de werksfeer. Als een werkgever zich houdt aan bepaalde bepalingen van het arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdenregeling, zal de werksfeer bevordert worden en personeel gemotiveerd blijven. Een voorbeeld van een situatie waarin het niet naleven van het arbeidsrecht zal lijden tot ongemotiveerde medewerkers is het voorbeeld waarin een werknemer telkens vraagt of dat de medewerkers willen overwerken, zonder dat zij daarvoor betaald krijgen. Op den duur zal dit ontevredenheid veroorzaken onder de werknemers. Zij zullen dan ook minder gemotiveerd raken om hun werkzaamheden goed uit te voeren.

WAB

Het arbeidsrecht is aan politiek onderhevig en verandert dan ook vaak.

Op 1 januari 2020 is het arbeidsrecht gewijzigd door het intreden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een nieuwe ontslaggrond: Deze nieuwe ontslaggrond zorgt ervoor dat de 'oude' ontslaggronden gecombineerd kunnen worden. Hierdoor zal er eerder sprake zijn van een voldragen ontslaggrond. 
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Het ontslag van werknemers met een kort dienstverband, wordt daardoor duurder. Voorheen waren werknemers pas gerechtigd tot een transitievergoeding wanneer zij (minimaal) twee jaar in dienst waren.
  • De ketenregeling wordt verruimd. In plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten binnen 24 maanden mag een werknemer nu drie tijdelijke arbeidscontracten binnen 36 maanden krijgen. 

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of wilt u weten of dat uw organisatie klaar is voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Specialist arbeidsrecht

Arbeidsrecht is van belang voor de verhouding tussen werkgever en werknemer.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist arbeidsrecht

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!