Aandeelhoudersovereenkomst

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst? Voor aandeelhouders van een onderneming is het veelal wenselijk om onderling afspraken te maken over zaken die niet in de statuten van de vennootschap geregeld zijn. Dergelijke zaken worden geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst. Een van de doelen van de aandeelhoudersovereenkomst is het voorkomen van conflicten. Het is uiterst belangrijk om voorafgaand aan de samenwerking goed na te denken over de rechten en plichten van de afzonderlijke aandeelhouders.

Wat neemt u op in de aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is net als alle andere overeenkomsten in beginsel vormvrij. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen wat u wel en niet opneemt in de aandeelhoudersovereenkomst. Wij van Legal Q raden u echter aan om onderstaande zaken sowieso altijd op te nemen in de aandeelhoudersovereenkomst: 

  • Dividenduitkering: dividend is het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de aandeelhoudersovereenkomst kunt u regelen of de hele winst wordt uitgekeerd of slechts een deel daarvan.
  • Concurrentiebeding: het kan voorkomen dat een van de aandeelhouders zelf een onderneming drijft in dezelfde sector als de vennootschap waarin deze aandeelhouder aandelen heeft. Het is dan verstandig om in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen hoe het met de concurrentie geregeld is: mag de aandeelhouder bijvoorbeeld klanten benaderen van de vennootschap waarin hij aandelen bezit ?
  • Geheimhoudingsbeding: een aandeelhouder heeft veelal toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie. In de aandeelhoudersovereenkomst wordt geregeld hoe de aandeelhouder met deze informatie dient om te gaan. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de pagina over: geheimhoudingsovereenkomsten.
  • Gedwongen overdracht: in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen ook situaties opgenomen worden omtrent de gedwongen overdracht van aandelen. Denk aan een aandeelhouder die langdurig ziek is, of het geval waarin een groot deel van de aandelen wordt verkocht aan een overnemende partij welke de gehele onderneming wenst over te nemen.

Het niet nakomen van de aandeelhoudersovereenkomst

Indien u of een van de andere aandeelhouders de bepalingen uit de aandeelhoudersovereenkomst niet nakomt gelden de gebruikelijke contractuele remedies, te weten: i) ontbinding, ii) nakoming vorderen of iii) schadevergoeding vorderen.

Naast deze gebruikelijke remedies kunt u er ook voor kiezen om in de aandeelhoudersovereenkomst meer specifieke gevolgen te verbinden aan het niet-nakomen van bepaalde bedingen, zoals een verplichting om (een bepaald gedeelte van) de aandelen aan te bieden aan de vennootschap of andere aandeelhouders. 

Hulp nodig bij een aandeelhoudersovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere aandeelhoudersovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over of beëindiging van een aandeelhoudersovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist aandeelhoudersovereenkomst

Een goede aandeelhoudersovereenkomst is de beste start voor uw onderneming.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist aandeelhoudersovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!