Commerciële Contracten

Legal Q is specialist op het gebied van het opstellen en uitonderhandelen van (internationaal) commerciële contracten. Wij begrijpen de complexe juridische, financiële en commerciële belangen die spelen bij commerciële contracten. Onze juristen kunnen u onder andere helpen bij het opmaken van commerciële overeenkomsten.

Commerciële contracten: algemeen

De term commerciële contracten wordt gebruikt als term voor een overeenkomst met een commerciële strekking. In commerciële overeenkomsten leggen de contractspartijen de juridische aspecten van hun samenwerking vast. Hieronder een (niet-limitatieve) opsomming van mogelijke clausules die in een internationaal commercieel contract kunnen worden opgenomen: een considerans, aanbod en aanvaarding (hoe, wanneer en hoe lang komen internationale commerciële contracten tot stand), wie zijn de contractspartijen, omschrijving van de (kenmerkende) prestatie, welke beperkingen gelden er (concurrentiebeding/exclusiviteit/gebiedsbeperkingen), prijs (valuta) en betalingsvoorwaarden, leveringscondities, Incoterms, aansprakelijkheid, garanties, intellectuele eigendom, geheimhouding, exoneraties, opschortende en ontbindende voorwaarden, beëindiging, rechts- en forumkeuze. Hieronder besteden wij aandacht aan een van de belangrijkste facetten van het internationaal commercieel contracteren: de rechts- en forumkeuze bij internationale commerciele contracten.

Rechts- en forumkeuze bij een internationaal commercieel contract

Bij internationale commerciële contracten dient u bijzondere aandacht te besteden aan de rechts- en forumkeuze. Bij rechtskeuze gaat het om de vraag welk nationaal recht van toepassing is op een internationaal commercieel contract. Bij forumkeuze handelt het om de vraag welke rechter in internationaal commerciële contracten bevoegd is verklaard om een geschil over de internationale commerciële overeenkomst te beslechten.

Een van de belangrijkste facetten van internationaal commercieel contracteren is dus een goede keuze te maken over de bevoegde rechter en het toepasselijk recht. De verplichtingen uit een internationaal commercieel contract moeten dan immers ook in het buitenland afdwingbaar zijn. Anderszins kan in het buitenland procederen relatief duur zijn en rechtsonzekerheid met zich meebrengen.

Indien u geen rechtskeuze maakt bij internationale commerciële contracten bepalen de regels van het internationale privaatrecht welk recht van toepassing is op een internationaal commercieel contract. Op een internationaal commercieel contract binnen de Europese Unie gesloten na 17 december 2009 is alsdan de EU-Verordening, bekend als Rome I, van toepassing. Hierin is het principe opgenomen (er zijn dus bijzondere gevallen en uitzonderingen) dat het recht van het  land waarin de contractspartij die onder een internationaal commercieel contract de kenmerkende prestatie verricht toegepast dient te worden.

Tot slot

Hieronder treft u een niet limitatief overzicht van de verschillende soorten commerciële contracten waarbij wij u kunnen ondersteunen. Mocht u specifieke vraag hebben kunt u natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 

 

Specialist commerciële contracten

Een goed contract is de basis voor een goede samenwerking.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist commerciële contracten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!