Intentieverklaring

Wat is een intentieverklaring? Een intentieovereenkomst (ook wel een intentieverklaring of letter of intent genoemd (LOI)) wordt gebruikt bij onderhandelingen. Als de onderhandelingen tussen partijen al redelijk gevorderd zijn kan er een intentieovereenkomst worden opgesteld en aangegaan tussen beide partijen. In deze intentieovereenkomst leggen de partijen elkaar voorwaarden en verplichtingen op. De intentie wordt uitgesproken om nog aanvullende overeenkomsten aan te gaan en daarnaast worden al bepaalde verwachtingen en verplichtingen vastgelegd in de intentieovereenkomst. Dit alles met het oog op een bepaald doel dat partijen samen beogen te realiseren.

Is een intentieverklaring bindend?

Een intentieverklaring is niet bindend. Men moet er bij het sluiten van een intentieverklaring dan ook op letten dat de bepalingen niet bindend geformuleerd worden. Indien in een intentieverklaring bepalingen worden opgenomen waaruit niet duidelijk blijkt dat het om een intentie gaat, kan de rechter de afspraak als bindend beschouwen. Een voorbeeld hiervan is: Leverancier levert aan afnemer [..]. Beter is: Leverancier heeft de intentie om aan afnemer te leveren [..].

Realisatievoorwaarden

Er kunnen ook realisatievoorwaarden worden opgenomen in de intentieovereenkomst. Partijen kunnen bijvoorbeeld in de intentieovereenkomst opnemen dat zij alleen verplicht zijn verder te onderhandelen op het moment dat er een financiering is opgehaald of indien er geen bijzonderheden aan het licht komen bij een due-dillegence (boekenonderzoek).

Waarom sluit u een intentieovereenkomst?

Ondanks dat een intentieovereenkomst niet bindend is, is het toch handig om een intentieovereenkomst te sluiten. Het zorgt ervoor dat de onderhandelingspositie van partijen duidelijk is. Door de intenties goed te formuleren wordt duidelijk dat er nog geen definitieve overeenkomst is.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en/of uitonderhandelen van een intentieverklaring? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist intentieverklaring

Een intentieverklaring schept duidelijkheid tijdens onderhandelingen
Innovation / Growth / Commitment

Jurist intentieverklaring

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!