Consortium Agreement

Wat is een consortium Agreement? Een consortium agreement wordt gesloten bij projecten die vallen onder het EU-subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van 2014 tot 2020 (Horizon 2020). De consortium agreement wordt gesloten tussen subsidie ontvangende partners, anders dan de Grant Agreement waarin alle financiële en juridische voorwaarden staan vermeld teneinde de EU-subsidie te ontvangen. De consortium agreement is nodig om de afspraken tussen de subsidie ontvangende partijen vast te leggen. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst is bij veel Horizon 2020 projecten verplicht.

Inhoud van de Consortium Agreement 

Bij het sluiten van een consortium agreement zijn uitsluitend de subsidiepartners betrokken. De Europese Commissie is geen partij bij deze overeenkomst en is hierbij ook niet betrokkenIn deze overeenkomst worden verdere afspraken vastgelegd omtrent betalingen, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten en licenties 

Die overeenkomst dient actueel te zijn en toegespitst op het concrete Horizon 2020 project. Bij het maken van een consortium agreement dient beoordeeld te worden welke aspecten essentieel zijn voor een vloeiende uitvoering van het subsidieproject in kwestie. De daarbij benodigde voorwaarden worden in de overeenkomst opgenomen.  

Modelovereenkomst 

Een model consortium agreement die veel gebruikt wordt is de modelovereenkomst DESCA 2020. De overeenkomst is actueel en van toepassing op Horizon 2020 projecten. Dit model kan als startpunt worden gezien om tot een adequate consortium agreement te komen. Het is daarbij van belang dat bij ieder specifiek project wordt gekeken of alle nodige voorwaarden en aspecten in de overeenkomst vermeld staan. Dit houdt in dat er dikwijls veranderingen aan de modelovereenkomst worden aangebracht. 

Hulp nodig bij een Consortium Agreement? 

Heeft u hulp nodig bij opstellen van een consortium agreement? Of wilt u een bestaande consortium agreement laten beoordelen op eventuele risico´s? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

 Specialist consortium agreement


Innovation / Growth / Commitment

Jurist consortium agreement

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!