Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft binnen een organisatie de rol van toezichthouder. De FG houdt toezicht op de juiste naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen een organisatie. Voor bepaalde organisaties is het instellen van een functionaris gegevensbescherming verplicht.

Instellen van een FG voor u verplicht?

Een organisatie is verplicht tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming indien:

  • Het een publieke organisatie of overheidsinstantie betreft. Denk hierbij aan provincies, gemeenten en zorg-en onderwijsinstellingen;
  • De organisatie op grote schaal regelmatig en stelselmatig individuen observeert. Denk hierbij aan telecomaanbieders en banken; 
  • De organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan ziekenhuizen, arbodiensten en zorgverzekeraars. 

Toch instellen als het niet verplicht is?

Ook als het voor uw organisatie niet verplicht is een FG aan te stellen, kunt u hier toch vrijwillig voor kiezen.  Het kan zelfs erg nuttig en risicovermijdend zijn om iemand extern in te huren of een medewerker in dienst te nemen met een specialisme op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Neem contact met ons op

Legal Q kan de taak van Functionaris Gegevensbescherming binnen uw organisatie vervullen. Op deze manier kunt u kosten besparen en risco's op het niet nakomen van de AVG vermijden. Voor meer informatie omtrent deze dienst of wanneer u andere vragen heeft in het kader van de AVGkunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.Specialist functionaris gegevensbescherming

Legal Q kan de functie van Functionaris Gegevensbescherming binnen uw organisatie vervullen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!