Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn regels die u hanteert binnen uw organisatie en welke u bij elke levering van diensten, producten of services toepast. Binnen de wet zijn er twee vereisten ontwikkeld waaraan een bepaling moet voldoen om aangemerkt te kunnen worden als algemene voorwaarden. Allereerst mag in de algemene voorwaarden niet de belangrijkste informatie over het product, de dienst of de service staan. Denk daarbij aan de prijs, de kleur of de hoeveelheid dit worden ook wel kernbedingen genoemd. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden voor herhaaldelijk gebruik ontwikkeld zijn. Dit laatste wordt ook wel aangemerkt als ‘standaardvoorwaarden’.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Zoals gezegd mag u in uw algemene voorwaarden geen kernafspraken opnemen. Wat u wel in de algemene voorwaarden mag opnemen zijn onder meer de betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, bezorgregeling, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. U kunt er ook in opnemen bij welke brancheorganisatie u bent aangesloten of wat er gebeurt bij eventuele klachten.

Wat is het voordeel van algemene voorwaarden?

Als een klant uw algemene voorwaarden accepteert, hoeft u het alleen nog maar eens te worden over hoofdzaken als prijs en hoeveelheid. Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen tijd besparen.

Hoe stelt u de algemene voorwaarden in werking?

Als ondernemer moet u ervoor zorgen dat u op tijd aan de consument meldt dat u algemene voorwaarden gebruikt. Vervolgens moet u er zorg voor dragen dat de consument de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk kan raadplegen. Dit kan op verschillende manieren:

  • U geeft de algemene voorwaarden aan de consument vóór of bij de koop/dienstverlening. Bijvoorbeeld door ze aan de overeenkomst te hechten of op te nemen in de offerte.
  • Indien het daadwerkelijk ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden niet mogelijk is dan kunt u de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank ter inzage leggen. U moet de consument dan laten weten waar dat hij of zij de voorwaarden kan raadplegen.
  • Als u via internet verkoopt dan moet u de algemene voorwaarden online beschikbaar stellen én mogelijk maken dat de consument de voorwaarden kan opslaan. Is dit niet mogelijk dan moet u de voorwaarden aan de consument toesturen per post of per mail.

U dient de voorwaarden dus ter hand te stellen aan de consument. Of dat de consument de voorwaarden uiteindelijk leest is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Onredelijke algemene voorwaarden

Als u uw algemene voorwaarden niet op de juiste wijze ter hand heeft gesteld of als de voorwaarden als onredelijk kunnen worden bestempeld kunnen de algemene voorwaarden ongeldig worden gemaakt. Dit wordt ook wel ‘het vernietigen van de algemene voorwaarden’ genoemd. U kunt er dan geen rechten meer aan ontlenen. In de wet staan voorbeelden van onredelijke algemene voorwaarden opgenomen. Bij het ontwerpen van algemene voorwaarden zal een jurist hier altijd rekening mee houden.

Voor welke klanten hanteert u algemene voorwaarden?

Het is verstandig om aparte voorwaarden op te stellen voor consumenten en zakelijke klanten. Voor consumenten gelden namelijk andere regels dan voor zakelijke klanten, dit is het gevolg van de consumentenbescherming. Het kan voorkomen dat kleine ondernemers en ZZP’ers dezelfde bescherming genieten als consumenten tegen onredelijke algemene voorwaarden. Dit heet ook wel ‘reflexwerking’.

Kortom, het hanteren van algemene voorwaarden kan u veel kostbare tijd besparen mits u het goed doet. Houd bij het opmaken van de algemene voorwaarden goed in de gaten dat u redelijke voorwaarden hanteert en bied de voorwaarden vervolgens op de juiste wijze aan aan uw klanten.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden kunnen u veel tijd en geld besparen!
Innovation / Growth / Commitment

Jurist algemene voorwaarden

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!