Forumkeuze

Welk recht is van toepassing op verschillende contractuele relaties?  Bij de relatie tussen koper/verkoper, principaal/agent, producent/distributeur etc.  kunnen twee aspecten onderscheiden worden: de (veelal exclusieve) vertegenwoordiging met eventueel nevenrechten en verplichtingen en de mogelijkheid van een raamregeling (ook wel framework agreement/raamovereenkomst) betreffende de te sluiten individuele koopovereenkomsten; de uit de exclusieve vertegenwoordiging voortvloeiende koopovereenkomsten.

Procedures/conflicten voortkomend uit verschillende overeenkomsten

Procedures betreffende de handelsrelatie kunnen betrekking hebben op aangelegenheden zoals exclusiviteit/niet-exclusiviteit, opzegging, vergoeding bij opzegging, verkopen aan derden, minimumafname, reclame, etc. Wanneer er een conflict ontstaat zal dit conflict wellicht voor de rechter gebracht dienen te worden. De regels voor de doorverwijzing van geschillen is als volgt:

  1. De primaire verwijzingsregel is rechtskeuze; zie artikel 3 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I verdrag). Rechtskeuze houdt in dat partijen vrij zijn om bij het aangaan van de overeenkomst vast te leggen welk recht zij van toepassing verklaren op hun geschillen. Het is zeer belangrijk dit te bepalen, vooral indien u zaken doet met een partij welke uit een ander land of zelfs continent komt.
  2. Objectieve verwijzingsregel. De objectieve verwijzingsregel houdt in dat de alleenverkoop/distributierelatie beheerst wordt door het recht van het land waar de distributeur/alleenverkoper/concessionair gevestigd is.

Indien u dus zaken doet met een Chinese partij en u spreekt bij het aangaan van een commerciële overeenkomst niets af, kan het dus zomaar voorkomen dat u voor een geschil zult moeten afreizen naar China.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het maken van een forumkeuze? Of heeft u te maken met een geschil over de forumkeuze? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist forumkeuze

Een geschil is al vervelend genoeg, door een goede forumkeuze bepaling op te nemen, voorkomt u dat u hiervoor moet afreizen naar een vreemd land.
Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.