Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de organisatie die persoonsgegevens verzamelt (de "verwerkingsverantwoordelijke") en de organisatie die wordt ingeschakeld om de persoonsgegevens verder te verwerken (de "verwerker"). Denk bijvoorbeeld aan een IT dienstverlener die uw website bijhoudt, of de externe verzorging van personeelsadministratie. In zo’n geval is het hebben van een verwerkersovereenkomst verplicht.

De verwerkersovereenkomst: vastlegging van afspraken en verantwoordelijkheden

Een verwerkersovereenkomst is op grond van de AVG verplicht als uw organisatie systematisch persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken. De inhoud van een verwerkersovereenkomst geeft weer wat de afspraken tussen de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker zijn. Indien partijen deze overeenkomst niet, of niet op een juiste manier sluiten, brengt dit grote risico’s met zich mee. Zo kan de verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden gehouden voor schade die de verwerker veroorzaakt of kunnen de partijen een boete verbeuren.

Inhoud van de verwerkersovereenkomst

In de verwerkersovereenkomst komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • welke gegevens er verwerkt worden;
  • de periode waarin de verwerking plaatsvindt;
  • het doel van de verwerking;
  • de wijze waarop een datalek behandeld wordt; en
  • rechten en plichten van de betrokkene.

Neem contact met ons op

Wij van Legal Q kunnen u ondersteunen bij het opstellen en/of controleren van verwerkersovereenkomsten. Voor meer informatie omtrent deze dienst of wanneer u andere vragen heeft in het kader van de AVG, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.Specialist verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst is verplicht als uw organisatie systematisch persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken. Is er geen verwerkersovereenkomst gesloten, dan kan dit bij controle tot (zeer) hoge sancties leiden.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist verwerkersovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!