Franchiseovereenkomst

Franchising is een methode van zakendoen waarbij een onderneming (de “Franchisegever”) een contract sluit met een andere onderneming (de “Franchisenemer”) waarbij wordt overeengekomen dat de Franchisenemer van de Franchisegever het recht krijgt om tegen betaling een zaak met een herkenbaar zakelijk concept (de Franchiseformule) inclusief handelsnaam van de Franchisegever te gebruiken voor een zekere periode binnen een bepaald gebied (veelal exclusief).

Wanneer sluit u een franchiseovereenkomst?

U sluit een franchiseovereenkomst indien u uw concept wenst uit te breiden, bijvoorbeeld naar andere steden of landen, zonder dat u daarvoor zelf nieuwe vestigingen opent. U geeft een ander het recht om het concept dat u bedacht heeft over te nemen, onder de voorwaarden die u zelf bepaalt in de franchiseovereenomst.

De franchiseovereenkomst in de wet

De Nederlandse wet geeft geen aparte regeling voor de Franchiseovereenkomst. Dit houdt in de algemene regels van het overeenkomstenrecht van toepassing zijn. Dit heeft als gevolg dat er (meer) waarde toekomt aan de inhoud van de franchiseovereenkomst en jurisprudentie. In veel gevallen is echter wel de Europese Erecode inzake Franchising van toepassing. Hierin zijn normen en gedragsregels beschreven die richting geven aan de samenwerking in geval van Franchise.

Vergoeding

Meestal wordt een franchiserecht verleend tegen betaling van een eenmalige vergoeding vooraf (“entree fee”) en een periodieke ‘vaste’ of omzetafhankelijke vergoeding (“ franchise fee”). Ook  worden er vaak “reclamebijdragen” verlangd door de Franchisegever.

Belangrijk kenmerken: ondersteuning en zorgplicht

Een belangrijk kenmerk van franchising is voortdurende ondersteuning en begeleiding door de Franchisegever. Ook behoudt de Franchisegever de controle over de wijze waarop de Franchisenemer haar business uitvoert ,een en ander ook om de identiteit en imago van de franchiseorganisatie te bewaken en te behouden;en haar taak om de formule te ontwikkelen uitvoert. De Franchisegever heeft bovendien een zelfstandige en verregaande zorgplicht. Deze zorgplicht brengt onder andere met zich mee dat– tussentijdse – financiële doelstellingen realistisch en realiseerbaar zijn, en de Franchisegever zelfstandig de Franchisenemer in deze dient te ondersteunen.

Hulp nodig met een franchiseovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere franchiseovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Specialist franchiseovereenkomst

Franchising is een goede manier om uw concept uit te breiden en neemt verschillende (financiële) voordelen met zich mee, zo blijven sommige financiële risico's bijvoorbeeld beperkt.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist franchiseovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!