Inkoopovereenkomst

Wat is een inkoopovereenkomst? De inkoopovereenkomst is een overeenkomst waarbij een afnemer (customer) zich verbindt om bepaalde goederen en/of diensten al dan niet exclusief af te nemen van een bepaalde leverancier (supplier) en vice versa. Op deze pagina treft u de belangrijkste kenmerken van de inkoopovereenkomst.

Duidelijkheid voor beide partijen

De inkoopovereenkomst is een overeenkomst waarbij een afnemer (customer) zich verbindt om bepaalde goederen en/of diensten al dan niet exclusief te af te nemen van een bepaalde leverancier (supplier). 

Op de (internationale) markt is een inkoopovereenkomst (in de vorm van een raamovereenkomst) vaak praktisch omdat u hiermee eenmalig de voorwaarden vastlegt waaronder uw klant producten of diensten bij u af kan nemen. Veelal op basis van een zogenaamde (rolling) forecast kan de afnemer dan via een inkooporder de producten of diensten bestellen en kan de leverancier hier in zijn (productie)planning rekening mee houden. Indien een minimale afnameverplichting geldt is de leverancier bovendien verzekerd van een minimale afzet.

Wanneer sluit u een inkoopovereenkomst?

U sluit een inkoopovereenkomst op het moment dat u op regelmatige basis producten of diensten gaat afnemen bij een partij (de inkoopovereenkomst krijgt dan het karakter van een raamovereenkomst), een product of dienst met een hoog risico gehalte of een hoge prijs gaat afnemen (bijvoorbeeld machines) of op het moment dat u in enige vorm met uw leverancier een speciale relatie aan wenst te gaan.

Voor een enkele afname van (niet risicovolle of dure) producten of diensten is het vaak praktischer om uw afnemers via een offerte beter verwijzen naar uw algemene inkoopvoorwaarden. Deze verwijzing dient wel aan bepaalde vormvereisten te voldoen en u dient dan wel te beschikken over op maat gemaakte algemene inkoopvoorwaarden. Zie hiervoor onze pagina over algemene voorwaarden.

Wat staat er in de leveringsovereenkomst?

In de inkoopovereenkomst neemt u onder andere op welke producten u afneemt, hoe vaak en wanneer u de producten afneemt, waar deze producten aan moeten voldoen, tegen welke prijs en betalingsvoorwaarden u de producten wenst af te nemen, welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn (bijv. incoterms), welke garanties van toepassing zijn op de producten en tot hoever uw aansprakelijkheid reikt.  Verder kunt u ook andere voorwaarden opnemen in de inkoopovereenkomst bijvoorbeeld dat u een inkomende inspectietest mag uitvoeren of andere afspraken op het gebied van quality assurance (ook vaak op te nemen in een separate quality assurance agreement).

Verder is het ook nog van groot belang dat  in de inkoopovereenkomst staat opgenomen onder welke omstandigheden de overeenkomst ontbonden mag worden.

Hulp nodig bij het opstellen van een leveringsovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere inkoopovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over of beëindiging van een inkoopovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 Specialist inkoopovereenkomst

Een inkoopovereenkomst is effectief indien u veel inkoopt bij een bepaalde leverancier.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist inkoopovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!