Licentieovereenkomst

Wat is een licentieovereenkomst? Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij door de ene partij aan de andere partij een bepaald recht wordt gegeven. In de meeste gevallen gaat het om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht. Denk aan een recht op gebruik van een merk, octrooi, know-how of een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld software).

De inhoud van de overeenkomst

Doordat het Nederlandse contractenrecht uitgaat van contractsvrijheid zijn partijen vrij met elkaar af te spreken wat zij willen. Onderstaande onderwerpen zult u echter vrijwel altijd tegenkomen in een licentieovereenkomst:

  • Wat wordt er gelicenseerd (bijv. patenten, know-how, merk, auteursrechten) onder de licentieovereenkomst
  • Voor welke producten, markten en gebieden geldt de licentie onder de licentieovereenkomst?
  • Is de licentie(overeenkomst) exclusief of niet exclusief, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, tijdelijk of eeuwigdurend, niet of wel sub-licenseerbaar?
  • Welke vergoedingen (royalties) worden betaald voor de licentie onder de licentieovereenkomst?
  • Verplichtingen van licentienemer onder de licentieovereenkomst met betrekking tot onder andere kwaliteit van de gelicenseerde producten, minimale omzet of royaltyvergoedingen;
  • Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen;
  • Wat is de duur van de licentie en de licentieovereenkomst en op grond van welke voorwaarden kan de licentieovereenkomst worden beëindigd?;

Vergoeding

Voor de licentie zal in de meeste gevallen worden betaald. Er bestaan diverse manieren van berekening van de vergoeding. Zo kan een eenmalig bedrag (lump sum),  een vast bedrag per maand/jaar, maar ook een bedragop basis van het aantal verkochte gelicenseerde producten (running royalties) worden afgesproken, of een combinatie daarvan.

Welke vorm van betaling het meest voor de hand ligt, hangt af van het te licenseren product en de verhouding tussen partijen. Fiscale aspecten spelen hier ook een rol. Zeker in het geval binnen één concern licenties worden verstrekt.

Hulp nodig met een Licentieovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere licentieovereenkomst dan wel bij geschillen over of beëindiging van een joint venture overeenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Specialist licentieovereenkomst

Soms is het noodzakelijk om uw intellectuele eigendom aan een ander ter beschikking te stellen. Het is dan zeer belangrijk hier goede voorwaarden aan ten grondslag te leggen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist licentieovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!