End User License Agreement (EULA)

Wat is een EULA? EULA staat voor End User License Agreement. De EULA (ook wel: gebruiksrechtovereenkomst) is een overeenkomst tussen een ontwikkelaar of uitgever van een softwaretoepassing en de gebruiker van die toepassing.

Hoe wordt een End User License Agreement/Gebruiksrechtovereenkomst aangegaan?

De EULA, vaak aangeduid als de "softwarelicentie" of "gebruiksrechtovereenkomst", is vergelijkbaar met een reguliere huurovereenkomst. De gebruiker gaat ermee akkoord te betalen voor het gebruik van de software en belooft de software ontwikkelaar of uitgever zich te houden aan alle beperkingen die in de EULA zijn vastgelegd. 

Wat staat er in een End User License Agreement? 

In een gebruiksrechtovereenkomst staan een aantal elementen, waaronder:

  1. waarvoor de licentie wordt verleend (welke software mag er onder de EULA gebruikt worden); 
  2. wat vergoeding is voor het gebruik;  
  3. op welke wijze er betaalt dient te worden voor het gebruik; 
  4. in hoeverre de softwareontwikkelaar aansprakelijk voor  gebrekeken in de software; en
  5. of de gebruiker de software mag delen met derden; 

Terhandstelling van de EULA voorwaarden

EULA's zijn vergelijkbaar aan algemene voorwaarden. Een EULA kan namelijk worden aangemerkt als een eenzijdige overeenkomst. Een EULA is een aanbod van voorwaarden, welke geaccepteerd dienen te worden. Accepteert de gebruiker de voorwaarden niet, dan mag hij of zij geen gebruik maken van de software. De belangrijkste eis voor de geldigheid van de EULA is dan ook of dat deze op juiste wijze terhandgesteld is. Terhandstelling van algemene voorwaarden (dus ook van de EULA voorwaarden) dient altijd voorafgaand aan de overeenkomst te gebeuren. De EULA dient daarom aan de gebruikers te worden verstrekt/getoond voordat zij de software kunnen downloaden. Een EULA die pas na een betaalde download wordt getoond, is niet tijdig ter hand gesteld. In dat geval zijn de bepalingen van de EULA niet op de relatie tussen de softwareontwikkelaar en de eindgebruiker van toepassing. Naast tijdig, moeten de EULA voorwaarden ook op de juiste manier aan de eindgebruiker worden aangeboden. Dit betekent dat de EULA opgeslagen moet kunnen worden door de eindgebruiker, bijvoorbeeld door een PDF daarvan beschikbaar te stellen. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een EULA of wilt u er zeker van zijn dat u voldoet aan de eisen van terhandstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. 

 Specialist end user license agreement (eula)

Het is belangrijk de EULA op het juiste moment ter beschikking te stellen aan de gebruiker anders zullen de voorwaarden geen werking hebben.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist end user license agreement (eula)

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!