Bemiddelingsovereenkomst

Bemiddelen is het tot stand brengen van een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Enkele voorbeelden van relaties welke beheerst worden door een bemiddelingsovereenkomst zijn die tussen een makelaar en een verkoper, een verzekerde en een assurantietussenpersoon of een werkgever en een recruiter. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer een opdracht tot het bemiddelen tussen de opdrachtgever en één derde partij. Uiteindelijk ontstaat er een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde partij. Bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst, een verzekeringsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

De inhoud van de bemiddelingsovereenkomst

Vanwege het feit dat de bemiddelingsovereenkomst een specifiekere vorm van de overeenkomst van opdracht is wordt de inhoud van deze overeenkomst beheerst door titel 7 van boek 7 BW. Hierin staan de regels met betrekking tot de overeenkomst van opdracht. Enkele verplichtingen, voortkomend uit de wet, zijn dat de opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen, en aanwijzingen tijdig op moet volgen. Daartegenover staat dat de opdrachtgever de opdrachtnemer loon moet betalen en onkosten van de opdrachtnemer moet vergoeden (behalve wanneer dit is opgenomen in het loon van de opdrachtnemer). 

Vorm van de bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst kan in principe ook mondeling worden aangegaan. Dit heeft te maken dat voor de bemiddelingsovereenkomst geldt dat deze vormvrijhoud. Wij raden echter altijd aan om de afspraken omtrent de bemiddeling vast te leggen in een overeenkomst. Dit zodat er geen misverstanden ontstaan over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de vergoeding, aansprakelijkheid en beëindiging van de bemiddeling. Een schriftelijk aangegane overeenkomst maakt het bovendien makkelijker de bemiddelingsovereenkomst te beëindigen indien een van de partijen niet voldaan heeft aan hetgeen is afgesproken omtrent de bemiddeling.

Verschil met de agentuurovereenkomst

Ook de agentuurovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, toch is er één heel belangrijk verschil tussen de bemiddelingsovereenkomst en de agentuurovereenkomst. Bij het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesproken waartoe de overeenkomst wordt aangegaan, bijvoorbeeld: het verkopen van één huis, het vinden van vijf geschikte medewerkers of het sluiten van één bepaalde verzekering. Indien dit doel is behaald, zal de bemiddelingsovereenkomst eindigen omdat er aan de overeenkomst is voldaan. Bij een agentuurovereenkomst gaat het om een langdurige samenwerking, het is daarbij niet vooraf bepaald hoeveel overeenkomsten de agent namens de principaal zal (gaan) sluiten.

Einde van de bemiddelingsovereenkomst

Er zijn een aantal situaties waarin de bemiddelingsovereenkomst eindigt: i) indien het doel van de bemiddelingsovereenkomst is bereikt (zie hierboven in de alinea over het verschil tussen de bemiddelings- en de agentuurovereenkomst) ii); indien de overeenkomst wordt ontbonden omdat de opdrachtnemer of opdrachtgever zich niet aan de afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst heeft gehouden; iii) door opzegging (in de bemiddelingsovereenkomst wordt dan opgenomen onder welke voorwaarden de bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd); iv) doordat partijen samen overeenkomen dat de bemiddeling tot een einde kan komen.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst? Of wilt u een bestaande bemiddelingsovereenkomst laten controleren? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.



Specialist bemiddelingsovereenkomst

Wij raden het ten zeerste aan om een bemiddelingsovereenkomst schriftelijk aan te gaan en deze goed te controleren.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist bemiddelingsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!