Agentuurovereenkomst

Agentuur in het kort: Door het aangaan van een agentuurovereenkomst ontstaat een speciale verhouding tussen 2 rechtspersonen: de agent en de principaal. De principaal is de opdrachtgever die een agent of tussenpersoon via een agentuurovereenkomst de bevoegdheid geeft om namens hem te bemiddelen bij verkoopovereenkomsten voor producten of diensten naar klanten in een bepaalde markt en/of gebied. De verkoopovereenkomst komt daarna altijd direct tussen de principaal en de eindklant tot stand. De agent ontvangt hiervoor een bemiddelingsvergoeding van de principaal. Deze provisie is meestal een percentage van de verkoopprijs.

Wanneer sluit u een agentuurovereenkomst?

U sluit een agentuurovereenkomst om nieuwe markten aan te boren zonder uw werknemersbestand uit te breiden. Ook wanneer uw eigen activiteiten in een bepaald gebied of markt niet renderen, kan het ook interessant zijn om een agent aan te stellen. Een agent met specifieke kennis van de markt of het gebied vertegenwoordigt u en gaat op provisiebasis op zoek naar afzetkanalen.

Waarom zou u een agentuurovereenkomst sluiten?

In principe bent u niet verplicht om een agentuurovereenkomst te sluiten. U kunt ook mondelinge afspraken maken, echter leiden mondelinge afspraken over agentuur vaak tot problemen en discussie. Bovendien is in veel landen is dwingende rechtelijke wetgeving van toepassing op agentuurovereenkomsten.

In de agentuurovereenkomst legt u o.a. vast in welke situaties provisie verschuldigd is, in welke mate en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld het behalen van targets). Ook staat erin of een concurrentiebeding van toepassing is voor de agent, hoe lang de overeenkomst duurt en hoe deze kan worden beëindigd. Verder kunt u in de overeenkomst een exclusieve klantenkring of gebied toewijzen aan de agent.

Daarnaast heeft een agent naar Nederlands recht (ook onder veel buitenlandse rechtstelsels) bij beëindiging van de overeenkomst recht op een goodwillvergoeding voor de door hem tijdens de agentuurovereenkomst aangebrachte klanten. Ook de afspraken hierover staan in de agentuurovereenkomst.

Let op: een agentuurovereenkomst is altijd exclusief, tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat dit niet het geval is.

Hulp nodig met een agentuurovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere agentuurovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over of beëindiging van een agentuurovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist agentuurovereenkomst

Wij adviseren onze klanten altijd een agentuurovereenkomst wanneer zij andere (rechts)personen taken voor hen laten uitvoeren.

Nieuws

Innovation / Growth / Commitment

Jurist agentuurovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!