ICT & E-Business

Wat houdt ICT en E-Business in? ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie, hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. E-Business is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het internet of een extranet) handel bedreven kan worden. Beide gebieden hebben raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het intellectueel eigendomsrecht, het ondernemingsrecht en contractenrecht.

ICT en E-Business

E-Business ziet op alle omvat alle vormen van online handelen door (onder andere) gebruikmaking van informatie communicatie technologieën (ICT). Door de digitalisering in de afgelopen decenia zijn E-Business en ICT grote begrippen geworden. Dit betekent ook dat wanneer u als ondernemer binnen uw organisatie gebruik maakt van computernetwerken, apps of enig andere ICT vorm, u ervoor moet zorgen dat u bekend bent met de regels die voor u gelden en hoe u hier mee om moet gaan.

De consument

Uw organisatie heeft door de inzet van E-Business in veelal ook te maken met de consument. Consumenten worden door de wet sterk beschermd. Ook hiermee dient u rekening te houden op het moment dat uw website duidelijke informatie biedt en u rekening houdt met de rechten van de consumenten. 

Wij beantwoorden uw vragen met betrekking tot ICT en E-Business graag voor u! Neem daarvoor contact met ons op. 

Specialist ict & e-business

ICT en E-Business komen in bijna elke organisatie voor. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de regels die hiervoor gelden.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist ict & e-business

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!