Leveringsovereenkomst

De leveringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een leverancier (supplier) zich verbindt om bepaalde goederen en/of diensten al dan niet exclusief te leveren aan een afnemer (customer) en vice versa. Op deze pagina treft u de belangrijkste kenmerken van de leveringsovereenkomst.

Duidelijkheid voor beide partijen

De leveringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een leverancier zich verbindt om bepaalde goederen en/of diensten al dan niet exclusief te leveren aan een afnemer. Op de (internationale) markt is een leveringsovereenkomst (in de vorm van een raamovereenkomst) vaak praktisch omdat u hiermee eenmalig de voorwaarden vastlegt waaronder uw klant producten of diensten bij u af kan nemen. Veelal op basis van een zogenaamde (rolling) forecast kan uw klant dan via een inkooporder de producten of diensten bestellen en kunt u hier in uw (productie)planning rekening mee houden. Indien u een minimale afnameverplichting opneemt bent u ook verzekerd van een minimale afzet.

Wanneer sluit u een leveringsovereenkomst?

U sluit een leveringsovereenkomst op het moment dat u op regelmatige basis producten of diensten gaat leveren aan een andere partij (de leveringsovereenkomst krijgt dan het karakter van een raamovereenkomst), een product of dienst met een hoog risico gehalte of een hoge prijs gaat leveren (bijvoorbeeld machines) of op het moment dat u in enige vorm met uw afnemer een speciale relatie aan wenst te gaan.. 

Voor een enkele levering van (niet risicovolle of dure) producten of diensten is het vaak praktischer om uw afnemers via een offerte beter verwijzen naar uw algemene leveringsvoorwaarden. Deze verwijzing dient wel aan bepaalde vormvereisten te voldoen en u dient dan wel te beschikken over op maat gemaakte algemene leveringsvoorwaarden. Zie hiervoor onze pagina over algemene voorwaarden.

Wat staat er in de leveringsovereenkomst?

In de leveringsovereenkomst neemt u onder andere op welke producten u levert, hoe vaak en wanneer u de producten levert, waar deze producten aan moeten voldoen, tegen welke prijs en betalingsvoorwaarden u de producten levert, welke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn (bijv. incoterms), welke garanties van toepassing zijn op de producten en tot hoever uw aansprakelijkheid reikt.  Afhankelijk van uw betalingsvoorwaarden kan het ook verstandig zijn om een eigendomsvoorbehoud in de leveringsovereenkomst op te nemen. Zo blijft u de wettelijk eigenaar van de geleverde producten totdat u de volledige betaling van de geleverde producten heeft ontvangen. Verder kunt u ook andere voorwaarden opnemen in de leveringsovereenkomst bijvoorbeeld dat de afnemer een afnameplicht heeft, een inkomende inspectietest moet uitvoeren of andere afspraken op het gebied van quality assurance (ook vaak op te nemen in een separate quality assurance agreement).

Verder is het ook nog van groot belang dat  in de leveringsovereenkomst staat opgenomen onder welke omstandigheden de overeenkomst ontbonden mag worden.

Hulp nodig bij het opstellen van een leveringsovereenkomst?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere leveringsovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over of beëindiging van een leveringsovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist leveringsovereenkomst

De leveringsovereenkomst kan van groot en praktisch belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist leveringsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!