Share appreciation rights

Share Appreciaton Rights worden aan werknemers toegekend in een SAR Plan. Het houdt in dat de werknemer een vorderingsrecht krijgt op de onderneming. De hoogte van het vorderingsrecht staat in verhouding tot de waardeontwikkeling van de aandelen zoals uitgegeven door de onderneming.

Share Appriciation Rights: een andere vorm van belonen

Elke onderneming heeft als uitdaging de beste en slimste medewerkers aan zich te binden. Om talent aan uw onderneming te kunnen binden zult u soms met meer over de brug moeten komen dan enkel een salaris. Het kan ook voorkomen dat u op dit moment niet voldoende financiële middelen heeft om uw personeel aan u te binden. In dergelijke situaties kan het interessant zijn om uw medewerkers te belonen door SAR's aan hen te verstrekken. 

Wat zet u in het SAR plan

In het SAR plan komt u met uw werknemer overeen waartoe en onder welke omstandigheden de werknemer gerechtigd is tot het innen van zijn vorderingsrecht. Wat veelal voorkomt is dat de werknemer zijn vorderingsrecht bij einde dienstverband kan laten gelden maar u kunt bij voorbeeld ook afspreken dat de werknemer zijn vordering enkel kan laten gelden op het moment dat er een overname of beursgang van de onderneming plaatsvindt.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van “vesting”. Dit houdt in dat de SAR’s naar evenredigheid over een bepaalde periode worden uitgekeerd. Zo kunt u met uw werknemer afspreken dat hij na een dienstverband van 5 jaar 100% van zijn Share Appreciation Rights kan uitoefenen. Beëindigt de werknemer zijn arbeidsovereenkomst eerder? Bijvoorbeeld na 3 jaar, dan is de werknemer maar gerechtigd tot 60% van de Share Appreciation Rights. Natuurlijk zijn er meerdere constructies mogelijk met vesting.. Laat u altijd goed adviseren over welke vorm van vesting het beste bij uw situatie past. 

Wat doet u met teleurstellende werknemers?

Het kan voorkomen dat u Share Appreciation Rights heeft uitgekeerd aan een veelbelovende werknemer die achteraf toch niet zo veelbelovend blijkt te zijn. Op een bepaald moment doet zich een situatie voor waarbij u niet anders kan dan de werknemer wegens dwingende reden ontslaan. Het zou onredelijk zijn als u dan alsnog de vordering, die de werknemer op grond van zijn Share Appreciation Rights heeft, aan deze werknemer moet voldoen. Dit kunt u voorkomen door in het Share Appreciation Plan een zogheten ‘Bad Leaver’ bepaling op te nemen. Door het gebruik van een Bad Leaver bepaling in een Share Appreciation Plan kunt u de werknemer dwingen om zijn Share Appreciation Rights terug over te dragen aan de onderneming in het geval dat zich een Bad Leaver situatie voordoet.

Neem contact met ons op

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een SAR Plan? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist share appreciation rights

Een SAR plan is een mooie manier om goede werknemers aan uw onderneming te binden.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist share appreciation rights

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!